Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης-Σαντορίνη

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για τη Σαντορίνη

Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Καθημερινή διαχείριση γραφείου
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Συντονισμός και οργάνωση καθημερινών ενεργειών του τμήματος
 • Διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές 

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης- Σαντορίνη

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για τη Σαντορίνη

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Υποδοχή και Εξυπηρέτηση πελατών 
 • Τήρηση αρχείων και εγγράφων 
 • Καταχώρηση πληροφοριών σε ERP σύστημα 
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση αιτημάτων και αξιολόγηση προτεραιοτήτων 
 • Συντονισμός και οργάνωση καθημερινών ενεργειών του τμήματος

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας(Προφορικά και γραπτά)
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για τη Σαντορίνη

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Υποδοχή και Εξυπηρέτηση πελατών 
 • Τήρηση αρχείων και εγγράφων 
 • Καταχώρηση πληροφοριών σε ERP σύστημα 
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση αιτημάτων και αξιολόγηση προτεραιοτήτων 
 • Συντονισμός και οργάνωση καθημερινών ενεργειών του τμήματος

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας(Προφορικά και γραπτά)
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση