Ανειδίκευτοι Εργάτες – Κομοτηνή 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία οικοδομικών ικριωμάτων,

Ανειδίκευτους Εργάτες

στην περιοχή της Κομοτηνής

Προφίλ υποψηφίου:

 • Oμαδικό πνεύμα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε οικοδομικές εργασίες

Παρέχεται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σταθερή & πλήρης απασχόληση

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Σάπες 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή των Σαπών,

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, ηλεκτρολογικής ή συναφής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ή βιομηχανικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Γνώση PLC
 • Διασφάλιση της ορθής χρήσης των μηχανών ( (Noack 760, Promatic P91) ως προς: τα Format parts, την τοποθέτηση PVC – αλουμινόφυλλου, τα στοιχεία εκτύπωσης, τη ρύθμιση των ταχυτήτων, την ενεργοποίηση όλων των ηλεκτρονικών ελέγχων των μηχανών.
 • Συντήρηση των μηχανών αυτών
 • Δυνατότητα διάγνωσης και άμεσης επισκευής βλαβών
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (ορολογία)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός/Μηχανικός Αυτοματισμού 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή των Σαπών,

Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Αυτοματισμού ή συναφές αντικειμένου
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ή βιομηχανικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Γνώση PLC
 • Διασφάλιση της ορθής χρήσης των μηχανών ( (Noack 760, Promatic P91) ως προς: τα Format parts, την τοποθέτηση PVC – αλουμινόφυλλου, τα στοιχεία εκτύπωσης, τη ρύθμιση των ταχυτήτων, την ενεργοποίηση όλων των ηλεκτρονικών ελέγχων των μηχανών.
 • Συντήρηση των μηχανών αυτών
 • Δυνατότητα διάγνωσης και άμεσης επισκευής βλαβών
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (ορολογία)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης