Ανειδίκευτος Εργάτης – Βόλος

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά να προσλάβει για τον Βόλο

Ανειδίκευτους Εργάτες

Προφίλ υποψηφίων:

  • Συνέπεια
  • Ομαδικότητα
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Εργασία πλήρους απασχόλησης