Αποθηκάριος-Οδηγός 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμός πελάτη της, ελληνικής εταιρίας με δυναμική παρουσία στον κλάδο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, με έδρα την Κηφισιά αναζητά:

Αποθηκάριο / Οδηγό

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος διπλώματος β’ και γ΄ κατηγορίας
 • Οργάνωση, Συνέπεια και Επαγγελματισμός
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, με επιπλέον παροχές
 • Πρωινό – 5ήμερο ωράριο εργασίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Ανειδίκευτοι εργάτες

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,

Ανειδίκευτους Εργάτες

Προφίλ υποψηφίου:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια

Παρέχεται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σταθερή & πλήρης απασχόληση

Construction Manager

Η Accelion, θυγατρική του Ομίλου Μeccanica Group Α.Ε., κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία κατασκευαστική εταιρία, στην περιοχή της Aθήνας,

Construction Manager

Οι Αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση και διαχείριση έργων
 • Επίβλεψη υπεργολάβων
 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τις προτεραιότητες, τα σχέδια και
  το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση συνεργείων – οικονομική
  συμφωνία με βάση τον προϋπολογισμό
 • Προετοιμασία λιστών με τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες. (BOQ)
  Πιστοποιήσεις εργασιών – Έλεγχος λογαριασμών
 • Παρακολούθηση εξόδων και διασφάλιση τήρησης του προϋπολογισμού
 • Σχεδιασμός και τροποποιήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις και επίλυση
  τυχόν προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια
  της κατασκευή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός/ Μηχανολόγος Μηχανικός /
  Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στην κατασκευή και στην επίβλεψη
  σύνθετων κτιριακών κατασκευών
 • Εμπειρία σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία στην κοστολόγηση έργων
 • Αρίστη γνώση προγράμματος AUTOCAD και MS Office
 • Αρίστη γνώση Αγγλικών
 • Δεξιότητα στην επικοινωνία, τον συντονισμό και την διαχείριση των
  έργων σε σχεδιαστικό επίπεδο.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και εντός αυστηρών
  χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Έξτρα παροχές
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλο όμιλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας 

Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης

Κύριες Αρμοδιότητες :

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, email ή διαδικτυακής συνομιλίας
 • Κατανόηση των εξειδικευμένων αναγκών του πελάτη και προώθηση βέλτιστων λύσεων
 • Διαχείριση παράπονων πελατών και επίλυση προβλημάτων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Άριστη χρήση του προφορικού λόγου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για μάθηση, αίσθηση υπευθυνότητας και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Καλη γνώση Αγγλικών
 • Καλη γνώση Η/Υ

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις με όλα τα ΜΜΜ (πλησίον σταθμού Μετρό)

Πολιτικός Μηχανικός

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

Πολιτικό Μηχανικό

Αρμοδιότητες

 • Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση εγχειριδίων προτυποποίησης και οδηγών εφαρμογής για την ενημέρωση των δημόσιων αρχών που εκτελούν συναφή έργα.
 • Έλεγχος εφαρμογής των εγκεκριμένων κτιριολογικών προγραμμάτων.
 • Τεχνική υποστήριξη στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,
  εκπόνηση μελετών ανοικοδόμησης, επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης,
  εφαρμογής κανονισμών, οι διαδικασίες για τις πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις
  (οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία, Άδειες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
  ενεργειακής αναβάθμισης, ανελκυστήρων, κλπ),

Προφιλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Γνώση Η/Υ 
 • Δυναμική Προσωπικότητα 
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Οργανωτικό πνεύμα 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες ωράριο
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Αριστο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχής Εκπαίδευση

Υπάλληλος Call Center

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλο όμιλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας 

Υπάλληλο Call Center

Κύριες Αρμοδιότητες :

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, email ή διαδικτυακής συνομιλίας
 • Κατανόηση των εξειδικευμένων αναγκών του πελάτη και προώθηση βέλτιστων λύσεων
 • Διαχείριση παράπονων πελατών και επίλυση προβλημάτων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Άριστη χρήση του προφορικού λόγου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για μάθηση, αίσθηση υπευθυνότητας και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Καλη γνώση Αγγλικών
 • Καλη γνώση Η/Υ

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις με όλα τα ΜΜΜ (πλησίον σταθμού Μετρό)

Sales Assistant – Αθήνα 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εμπορική εταιρία στο χώρο της ένδυσης με premium – luxury brands, αναζητά για το κατάστημά της στο Attica City Link,

Sales Assistant

Προφίλ Υποψηφίου

 • Ευχέρεια στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Προϋπηρεσία 2 – 3 στο χώρο της λιανικής πώλησης. Προϋπηρεσία στον τομέα ένδυσης,  θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Ms Office

Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των εμπορευμάτων.
 • Παραλαβή εμπορευμάτων και οργάνωση αποθήκης.
 • Εργασία στο ταμείο.
 • Εφαρμογή εταιρικών πολιτικών.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Assistant Store Manager – Αθήνα

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εμπορική εταιρία στο χώρο της ένδυσης με premium – luxury brands, αναζητά για το κατάστημά της στο Attica City Link,

Assistant Store Manager

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πανεπιστημιακές σπουδές, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κολλέγιο
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και ERP)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 χρόνια σε ανάλογη θέση στον τομέα της της ένδυσης (ιδανικά σε luxury brand)Ευχέρεια στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων
 • Πολύ καλή γνώση της εμπορικής ανάδειξης των προϊόντων (merchandising)
 • Ικανότητα διοίκησης και ανάπτυξης νέων συνεργατών
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης προβλημάτων
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Αρμοδιότητες:

 • Καθοδήγηση και διαχείριση όλων των καθημερινών λειτουργικών δραστηριοτήτων του καταστήματος και διασφάλιση στη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες
 • Διατήρηση μίας ομάδας πάντα ενημερωμένης σχετικά με το προϊόν, τις πολιτικές και τις διαδικασίες
 • Εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση και προσφορά εποικοδομητικής υποστήριξης στην ομάδα
 • Προώθηση ομαδικού και επιχειρηματικού πνεύματος χρησιμοποιώντας αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Εφαρμογή εταιρικών πολιτικών.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Information Technology Technician

Through its in-depth industry knowledge and expertise, Accelion’s goal is to undertake all actions related to the personnel of an organization in order to allow each company to reduce its operational costs and focus on its main business activity. The know-how acquired in recent years and Accelion’s engagement with the entire range of specialties, make the company a partner that provides immediate and efficient high-level services, with consistency and professionalism.

On behalf of our client, we are currently seeking, an enthusiastic

                                                           Information Technology Technician

to join the team of professionals of our client.

Responsibilities:

 • Network management,  tools and processes used to provision, operate, administer and secure network infrastructure
 • Technical support and guidance to users on computer and software operation
 • Wifi switch-access points management

Candidate Profile:

 • Bachelor’s Degree in Information Technology & Computer Science
 • Very good command of English and Greek language (Oral and Written)
 • Excellent knowledge of Ms Office
 • Knowledge of Windows Server
 • Knowledge of ERP(admin sector)
 • Out-of-the box thinker
 • Excellent analytical and problem-solving skills

On top of a challenging work environment, we are offering:

 • Competitive compensation
 • Professional Mentoring, coaching, personalized annual learning and development plan
 • Excellent working environment

Junior Information Technology Consultant 

Through its in-depth industry knowledge and expertise, Accelion’s goal is to undertake all actions related to the personnel of an organization in order to allow each company to reduce its operational costs and focus on its main business activity. The know-how acquired in recent years and Accelion’s engagement with the entire range of specialties, make the company a partner that provides immediate and efficient high-level services, with consistency and professionalism.
On behalf of our client, we are currently seeking, an enthusiastic

Junior IT Consultant

to join the team of professionals of our client.

Responsibilities:

 • Ensuring the smooth operation of the infrastructure
 • Technical support and guidance to users on computer and software operation

Candidate Profile:

 • Bachelor’s Degree in Information Technology & Computer Science
 • Very good command of English and Greek language (Oral and Written)
 • Excellent knowledge of Ms Office
 • Out-of-the box thinker
 • Excellent analytical and problem-solving skills

On top of a challenging work environment, we are offering:

 • Competitive compensation
 • Professional Mentoring, coaching, personalized annual learning and development plan
 • Excellent working environment