Αποθηκάριος-Οδηγός 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμός πελάτη της, ελληνικής εταιρίας με δυναμική παρουσία στον κλάδο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, με έδρα την Κηφισιά αναζητά:

Αποθηκάριο / Οδηγό

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος διπλώματος β’ και γ΄ κατηγορίας
 • Οργάνωση, Συνέπεια και Επαγγελματισμός
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, με επιπλέον παροχές
 • Πρωινό – 5ήμερο ωράριο εργασίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Warehouse Worker 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή των Σαπών,

Εργάτη Αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία 
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Υπεύθυνος/η για την παραλαβή, την εκφόρτωση, και τον έλεγχο όλων των προϊόντων καθώς και την ορθή μεταφορά τους και αποθήκευσή τους.
 • Υπεύθυνος για δειγματοληψία & τροφοδοσία της παραγωγής & της συσκευασίας
 • Υπεύθυνος για τη διαχείριση των επιστροφών από πελάτες, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα
 • Υπεύθυνος για τον έλεγχο της κατάστασης συσκευασίας-αποθήκευσης των προϊόντων
 • Συμμετοχή στην ετήσια, εξάμηνη ή/και κατά περίπτωση απογραφή της αποθήκης
 • Προετοιμασία παραγγελιών για αποστολή στους πελάτες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης 

Αποθηκάριος – Picker 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμός πελάτη της, ελληνικής εταιρείας εμπορίας υδραυλικών και βιομηχανικών ειδών, στην περιοχή του Ταύρου αναζητά:

Αποθηκάριο/ Picker

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Οργάνωση, Συνέπεια και Επαγγελματισμός
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώσεις Υδραυλικού θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ticket Restaurant
 • Πρωινό – 5ήμερο ωράριο εργασίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον