Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλο όμιλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας 

Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης

Κύριες Αρμοδιότητες :

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, email ή διαδικτυακής συνομιλίας
 • Κατανόηση των εξειδικευμένων αναγκών του πελάτη και προώθηση βέλτιστων λύσεων
 • Διαχείριση παράπονων πελατών και επίλυση προβλημάτων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Άριστη χρήση του προφορικού λόγου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για μάθηση, αίσθηση υπευθυνότητας και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Καλη γνώση Αγγλικών
 • Καλη γνώση Η/Υ

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις με όλα τα ΜΜΜ (πλησίον σταθμού Μετρό)

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Ελευσίνα 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρία  ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας, αναζητά για την περιοχή της Ελευσίνας

Υπάλληλο Διοικητικής Υποστήριξης

Κύριες Αρμοδιότητες :

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, email ή διαδικτυακής συνομιλίας
 • Κατανόηση των εξειδικευμένων αναγκών του πελάτη και προώθηση βέλτιστων λύσεων
 • Διαχείριση παράπονων πελατών και επίλυση προβλημάτων

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Άριστη χρήση του προφορικού λόγου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για μάθηση, αίσθηση υπευθυνότητας και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Καλη γνώση Αγγλικών
 • Καλη γνώση Η/Υ

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση

Υπάλληλος Call Center

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλο όμιλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας 

Υπάλληλο Call Center

Κύριες Αρμοδιότητες :

 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, email ή διαδικτυακής συνομιλίας
 • Κατανόηση των εξειδικευμένων αναγκών του πελάτη και προώθηση βέλτιστων λύσεων
 • Διαχείριση παράπονων πελατών και επίλυση προβλημάτων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Άριστη χρήση του προφορικού λόγου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για μάθηση, αίσθηση υπευθυνότητας και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Καλη γνώση Αγγλικών
 • Καλη γνώση Η/Υ

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άμεση Πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Διαρκής υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις με όλα τα ΜΜΜ (πλησίον σταθμού Μετρό)

Junior HR συνεργάτης

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

Junior HR Συνεργάτη

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη και ανάρτηση αγγελιών εργασίας
 • Διαχείριση δικαιολογητικών για την πρόσληψη – αποχώρηση
 • εργαζομένων
 • Screening βιογραφικών
 • Επικοινωνία με υποψήφιους
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων και επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων
 • Σύνταξη και ανάρτηση αγγελιών εργασίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 0-2 χρόνια σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
 • Άριστη γνώση MS Office, ιδιαίτερα Excel
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης

Υπάλληλος Υποστήριξης Λειτουργιών (Back Office)

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

Υπάλληλο Υποστήριξης Λειτουργιών (Back Office)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη εργασιών πεδίου
 • Καταγραφή και επεξεργασία στατιστικών αναλύσεων
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ προγράμματα, άδειες κλπ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 0-2 χρόνια σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση MS Office, ιδιαίτερα Excel
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης

Υπάλληλος Γραφείου 

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

Υπάλληλο Γραφείου 
για την διαχειριστική υποστήριξη τεχνικών έργων.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη στην οργάνωση και διαχείριση έργων
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων και προγραμματισμένων ενεργειών
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση εγγράφων και αναφορών
 • Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρείας για την εξασφάλιση της ομαλής ροής εργασιών
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ιδανικά σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, ή στο Τεχνικό κλάδο κλάδο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε εταιρίες
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και πολλαπλών εργασιών
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εξοικείωση στη διαχείριση έργων
 • Εξοικείωση στην επικοινωνία με συνεργεία
 • Επιθυμητή γνώση ERP συστημάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες ανέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία