Βοηθός Λογιστής – Θεσσαλονίκη

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορική εταιρία στο χώρο του κοσμήματος, αναζητά για το κατάστημά της στην Θεσσαλονίκη,

Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση πληρωμών
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, έλεγχος – συμφωνία καρτελών προμηθευτών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική καθώς και λογιστικών άρθρων, έλεγχος ισοζυγίων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Γνώση στη λειτουργία των Mydata
 • Συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες του λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Άριστη γνώση Η/Υ MS Office-ιδιαίτερα Excel
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (C2)
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εχεμύθεια

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση προγράμματος Softone
 • Γνώση προγράμματος EpsilonNet
 • Επιθυμητή η εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Payroll Administrator 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

Payroll Administrator

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • 2ετής εμπειρία σε τμήμα μισθοδοσίας
 • Καλή γνώση MS Office (ιδιαίτερα Excel)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Ικανότητα τήρησης αυστηρών προθεσμιών
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση προγράμματος EpsilonNet

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες κατάρτισης και προσωπικής & επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος

Βοηθός Λογιστή – Αθήνα 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση πληρωμών
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, έλεγχος – συμφωνία καρτελών προμηθευτών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική καθώς και λογιστικών άρθρων, έλεγχος ισοζυγίων
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Γνώση στη λειτουργία των Mydata
 • Συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες του λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Άριστη γνώση Η/Υ MS Office-ιδιαίτερα Excel
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (C2)
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εχεμύθεια

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση προγράμματος Softone
 • Γνώση προγράμματος EpsilonNet
 • Επιθυμητή η εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ευκαιρίες κατάρτισης και προσωπικής & επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος

Λογιστής-Αθήνα 

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

                                                                                                          Λογιστή

Αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία μηνιαίου ισοζυγίου για κλείσιμο μηνός
 • Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
 • Έλεγχος και υποβολή στοιχείων mydata
 • Συμφωνία πελατων – προμηθευτών
 • Έκδοση φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΕΕ κλπ.)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο ή σε λογιστικό γραφείο
 • Εμπειρία στην τήρηση Βιβλίων Γ’ Κατηγορίας
 • Άριστη γνώση Η/Υ MS Office-ιδιαίτερα Excel
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (C2)
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εχεμύθεια

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση προγράμματος Softone
 • Γνώση προγράμματος Epsilon Μισθοδοσία

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ευκαιρίες κατάρτισης και προσωπικής & επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

                                                                        Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση των καθημερινών εργασιών του λογιστηρίου
 • Τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε θέματα φορολογικά, ΕΛΠ και εργατικά
 • Υποβολή όλου του φάσματος των δηλώσεων (ΦΠΑ, VIES, Παρακρατούμενοι Φόροι, ΑΠΔ)
 • Πληρωμές Προμηθευτών
 • Διαχείριση Ταμειακών Ροών (Cash flow)
 • Συμφωνία MyData
 • Διενέργεια μηνιαίων και ετήσιων λογιστικών εργασιών και συμφωνιών
 • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων και σύνταξη αναφορών για την διοίκηση
 • Συνεργασία με τους φορείς ελέγχου και τα λοιπά τμήματα της εταιρείας •
 • Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας της μισθοδοσία

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση της λογιστικής, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP, CRM
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση προγράμματος Softone
 • Γνώση προγράμματος Epsilon Μισθοδοσία

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ευκαιρίες κατάρτισης και προσωπικής & επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος

Απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης στην Αθήνα, αναζητά:

Απόφοιτο Οικονομικών Επιστημών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητό προσόν:

 • 3ετή εμπειρία στην αξιολόγηση επενδύσεων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Έξτρα παροχές
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Public Sector Consultant 

About the job

Through its in-depth industry knowledge and expertise, Accelion’s goal is to undertake all actions related to the personnel of an organization in order to allow each company to reduce its operational costs and focus on its main business activity. The know-how acquired in recent years and Accelion’s engagement with the entire range of specialties, make the company a partner that provides immediate and efficient high-level services, with consistency and professionalism.

On behalf of our client, a large development company in Athens, we are currently seeking, an enthusiastic

Public Sector Consultant 

to join the team of professionals of our client.

Responsibilities:

 • Monitoring of funding schemes and opportunities for SMEs, regions, municipalities, universities, research centers, business organizations and international clusters
 • Collaborate with experts, policy makers, academics, public officers, and professionals to achieve engagement objectives, participate in the organization of project meetings
 • Participate in the implementation of various Technical assistance of co-funded projects by E.U. and other International funding programs and independently handle parts of them.
 • Experience in preparation of Technical Fiches
 • Participate in technical assistance projects’ provision to public bodies responsible for programming and implementing international assistance programmes

Candidate Profile:

 • Bachelor Degree in Finance, Accounting, Economics, Business Administration or Engineering.
 • A Master’s Degree will be considered as an asset
 • At least three (3) years working experience in the field of technical support and business planning for Greek public sectors projects
 • Strong communication, presentation and writing skills in English and Greek.
 • Advanced IT/computer skills
 • Strong analytical, problem solving and interpersonal skills
 • Strong attention to detail with a logical and methodical approach
 • Ability to work under pressure with tight deadlines, excellent multi-tasking skills
 • Team working and possess excellent communication and organizational skills

We are offering:

 • Competitive compensation
 • Excellent working environment
 • Top of the Line tools and equipment
 • Professional mentoring and coaching

Τελειόφοιτος / Πτυχιούχος Λογιστικής για Πρακτική Άσκηση

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Αθήνας

Τελειόφοιτο / Πτυχιούχο στο αντικείμενο της Λογιστικής για Πρακτική Άσκηση

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
 • Συμφωνία πελατών
 • Συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες του λογιστηρίου

Τελειόφοιτοι / Πτυχιούχοι:

 • ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος

Λογιστής – Παλλήνη

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά για την περιοχή της Παλλήνης

Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 5 έτη και άνω
 • Άριστη γνώση Η/Υ MS Office-ιδιαίτερα Excel
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (B2)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εχεμύθεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πενθήμερη πρωινή 8ωρη εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση