Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. – Θεσσαλονίκη

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στην Θεσσαλονίκη,

Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
 • Μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ
 • Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους αποδοτικότητας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Χορήγηση αυτοκινήτου για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου
 • Παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής)

Τεχνικός επιστημονικών οργάνων 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη εμπορική εταιρεία επιστημονικών οργάνων, στην περιοχή του Χαλανδρίου

Τεχνικό επιστημονικών οργάνων

Καθήκοντα:

 • Παροχή εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες
 • Εργασίες εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης και δοκιμών στο πεδίο
 • Διεξαγωγή μετρήσεων , εξαγωγή αποτελεσμάτων, σύνταξη εκθέσεων δοκιμών
 • Διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου
 • Διάγνωση σφαλμάτων ή τεχνικών προβλημάτων και προσδιορισμός κατάλληλων λύσεων

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο (ΤΕΙ/ΙΚΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή συναφές αντικειμένου
 • Καλή γνώση Microsoft Office, Windows, Internet
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πελατοκεντρική αντίληψη-προσέγγιση
 • Κατανόηση & δυνατότητα περιγραφής τεχνικών απαιτήσεων και τυχόν βλαβών εξοπλισμού μέτρησης
 • Καλή γνώση Microsoft Office, Windows, Internet
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού και PLC

Παροχές:

 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές
 • Επιπλέον παροχές

Τεχνικό Μηχανών Συσκευασίας 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή της Παλλήνης,

Τεχνικό Μηχανών Συσκευασίας

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία 
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Διασφαλίζει την ορθή χρήση των μηχανών συσκευασίας.
 • Τηρεί τους κανόνες εισόδου στους χώρους συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των SOP’s και TDR’s.
 • Γνωρίζει και ελέγχει τη χρήση των υλικών συσκευασίας και τη λειτουργία των μηχανών.
 • Γνωρίζει και έχει υπό την επίβλεψή του των χειρισμό των μηχανών συσκευασίας (Noack 760, Promatic P91) ως προς: τα Format parts, την τοποθέτηση PVC – αλουμινόφυλλου, τα στοιχεία εκτύπωσης, τη ρύθμιση των ταχυτήτων, την ενεργοποίηση όλων των ηλεκτρονικών ελέγχων των μηχανών.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης

Plant Operator 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίο πάροχο παραγωγής ενέργειας, στην περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας

Plant Operator

Αρμοδιότητες:

 • Διασφαλίζει την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου
 • Χειρισμός των συστημάτων του Εργοστασίου μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου
 • Παρακολουθεί την λειτουργία των γεννητριών ατμού ανάκτησης θερμότητας
 • Εντοπισμός τεχνικών δυσλειτουργιών, σφαλμάτων, ανάληψη δράσεων για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας συστημάτων
 • Επιθεωρήσεις πεδίου και καταγραφή τεχνικών δεδομένων των εγκαταστάσεων. Επικοινωνία θεμάτων μη-διαθεσιμότητας των συστημάτων, δημιουργία αναφορών για κάθε τεχνικό πρόβλημα και/ή δυσλειτουργία

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) Η/Υ
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
 • Εξοικείωση με πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας (πχ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 κτλ) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Σημασία στην λεπτομέρεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους αποδοτικότητας
 • Επίδομα τοποθεσίας (μηνιαίως)
 • Κουπόνια Ticket Restaurant
 • Έκπτωση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα state of the art εργοστάσιο
 • Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας και Ασφάλισης Ζωής
 • Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής)

Πολιτικός Μηχανικός – Θεσσαλονίκη 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εμπορική κατασκευαστική εταιρία,

στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πολιτικό Μηχανικό

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες
 • Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος του έργου
 • Συντάσσει προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εργασιών, των απαιτουμένων υλικών και τους προϋπολογισμούς αυτών
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
 • Συντάσσει και ελέγχει τους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις υπεργολάβων
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
 • Τηρεί ημερολόγιο και αρχείο έργου
 • Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους του έργου
 • Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
 • Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • 3 έτη κατ’ ελάχιστον εμπειρία ως Μηχανικός εργοταξίου ή / και σε Τεχνικό γραφείο έργου
 • Εμπειρία σε επίβλεψη και συντονισμό εργασιών εργοταξίου Κτιριακών έργων – επιθυμητή σχετική εμπειρία σε κατασκευή κτιρίου κατοικιών, ξενοδοχειακού συγκροτήματος 
 • Ευχέρεια σε σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
 • Καλή γνώση αγγλικών προφορικά και γραπτά (C2)
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office, χρονικού προγραμματισμού MS Project και σχεδιασμού AutoCAD

Δεξιότητες:

 • Άμεση αντίδραση και επίλυση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργάνωση εργασιών & λήψη αποφάσεων
 • Ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Ικανότητα συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Σάπες 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή των Σαπών,

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, ηλεκτρολογικής ή συναφής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ή βιομηχανικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Γνώση PLC
 • Διασφάλιση της ορθής χρήσης των μηχανών ( (Noack 760, Promatic P91) ως προς: τα Format parts, την τοποθέτηση PVC – αλουμινόφυλλου, τα στοιχεία εκτύπωσης, τη ρύθμιση των ταχυτήτων, την ενεργοποίηση όλων των ηλεκτρονικών ελέγχων των μηχανών.
 • Συντήρηση των μηχανών αυτών
 • Δυνατότητα διάγνωσης και άμεσης επισκευής βλαβών
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (ορολογία)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός/Μηχανικός Αυτοματισμού 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή των Σαπών,

Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Μηχανικό Αυτοματισμού

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Αυτοματισμού ή συναφές αντικειμένου
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ή βιομηχανικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Γνώση PLC
 • Διασφάλιση της ορθής χρήσης των μηχανών ( (Noack 760, Promatic P91) ως προς: τα Format parts, την τοποθέτηση PVC – αλουμινόφυλλου, τα στοιχεία εκτύπωσης, τη ρύθμιση των ταχυτήτων, την ενεργοποίηση όλων των ηλεκτρονικών ελέγχων των μηχανών.
 • Συντήρηση των μηχανών αυτών
 • Δυνατότητα διάγνωσης και άμεσης επισκευής βλαβών
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (ορολογία)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης

Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία κατασκευαστική εταιρία, αναζητά στο Νομό Μεσσηνίας

Πολιτικό Μηχανικό

(βοηθός εργοταξιάρχη)

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης ΤΕΙ
 • Ελάχιστη 3 έτη εμπειρία σε εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων
 • Αποδεδειγμένη γνώση γραφειοκρατικών διαδικασιών δημοσίων έργων, αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, λογαριασμών, σύνταξης ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών κλπ 
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
 • Συνέπεια, οργάνωση
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας
 • Γνώση Η/Υ (Ms office, εργολήπτης)

Αρμοδιότητες:

 • Μηχανικός τεχνικής υποστήριξης (βοηθός εργοταξιάρχη)
 • Σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, αλληλογραφίας 
 • Διεκπεραίωση εγγράφων σε φορείς δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου
 • Σύνταξη ημερολογίου εργασιών
 • Σύνταξη προμετρήσεων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Έξτρα παροχές
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Site Engineer – Κέρκυρα 

Η Accelion, θυγατρική του Ομίλου Μeccanica Group Α.Ε., κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία κατασκευαστική εταιρία

Μηχανικό Κατασκευής (Site Engineer)

Οι Αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Μηχανικός κατασκευής Δημοσίου έργου (έργο κατασκευής ΕΕΛ)
 • Οργάνωση επίβλεψη παρακολούθηση συνεργείων
 • Χρονικός προγραμματισμός έργου
 • Καταμερισμός εργασίας
 • Ποιοτικός έλεγχος παραγόμενης εργασίας
 • Σύνταξη πινάκων οπλισμού
 • Σύνταξη προμετρήσεων και επιμετρήσεων εργασιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε./ΤΕΙ
 • Ελάχιστη 5 έτη εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή κτηριακών έργων, έργων ΕΕΛ, αντλιοστασίων
 • Γνώση τοπογραφικών οργάνων (χωροβάτης)
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
 • Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας

Η εταιρία μας προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Έξτρα παροχές
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Construction Manager

Η Accelion, θυγατρική του Ομίλου Μeccanica Group Α.Ε., κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία κατασκευαστική εταιρία, στην περιοχή της Aθήνας,

Construction Manager

Οι Αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση και διαχείριση έργων
 • Επίβλεψη υπεργολάβων
 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τις προτεραιότητες, τα σχέδια και
  το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση συνεργείων – οικονομική
  συμφωνία με βάση τον προϋπολογισμό
 • Προετοιμασία λιστών με τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες. (BOQ)
  Πιστοποιήσεις εργασιών – Έλεγχος λογαριασμών
 • Παρακολούθηση εξόδων και διασφάλιση τήρησης του προϋπολογισμού
 • Σχεδιασμός και τροποποιήσεις ανάλογα με τις περιστάσεις και επίλυση
  τυχόν προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια
  της κατασκευή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός/ Μηχανολόγος Μηχανικός /
  Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στην κατασκευή και στην επίβλεψη
  σύνθετων κτιριακών κατασκευών
 • Εμπειρία σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία στην κοστολόγηση έργων
 • Αρίστη γνώση προγράμματος AUTOCAD και MS Office
 • Αρίστη γνώση Αγγλικών
 • Δεξιότητα στην επικοινωνία, τον συντονισμό και την διαχείριση των
  έργων σε σχεδιαστικό επίπεδο.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και εντός αυστηρών
  χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Έξτρα παροχές
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Bιογραφικό τους Σημείωμα στο email:info@accelion.gr

Ίσες Ευκαιρίες

Η Εταιρεία διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, η λικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.