Ανειδίκευτοι Εργάτες – Ελευσίνα

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία οικοδομικών ικριωμάτων,

Ανειδίκευτους Εργάτες

στην περιοχή της Ελευσίνας

Προφίλ υποψηφίου

 • Oμαδικό πνεύμα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε οικοδομικές εργασίες

Παρέχεται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σταθερή & πλήρης απασχόληση

Ανειδίκευτοι Εργάτες – Κομοτηνή 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία οικοδομικών ικριωμάτων,

Ανειδίκευτους Εργάτες

στην περιοχή της Κομοτηνής

Προφίλ υποψηφίου:

 • Oμαδικό πνεύμα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε οικοδομικές εργασίες

Παρέχεται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σταθερή & πλήρης απασχόληση

Packaging Worker 

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή των Σαπών,

Εργάτη Μηχανών Συσκευασίας

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία 
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Είναι υπεύθυνος/η για τον χειρισμό των μηχανών συσκευασίας.
 • Συνεργάζεται με τον έχοντα εντολή για τους αναγκαίους in process ελέγχους κατά τη συσκευασία, ώστε να διευκολύνουν το έργο του.
 • Συμβουλεύεται τα δελτία συσκευασίας του προς συσκευασία προϊόντος.
 • Συγκεντρώνει τα περισσευούμενα υλικά συσκευασίας, ώστε να παραδοθούν στην αποθήκη και συμμετέχει βοηθητικά στην καταστροφή των κατεστραμμένων υλικών συσκευασίας.
 • Διασφαλίζει την τήρηση των GMP’s στους χώρους των μηχανών ως προς: τον έλεγχο και τη διατήρηση της καθαρότητας του χώρου, τη σωστή παραλαβή των υλικών συσκευασίας, τον ενδεδειγμένο τρόπο ένδυσης του προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γραπτών γενικών διαδικασιών

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης 

Manufacturing Worker

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή των Σαπών,

Εργάτη Παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Κάτοχος Άδειας Οδήγησης
 • 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία 
 • Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Είναι υπεύθυνος/η για τον χειρισμό των μηχανών παραγωγής.
 • Συνεργάζεται με τον έχοντα την εντολή για τους αναγκαίους in process ελέγχους κατά τη εκάστοτε παραγωγική διαδικασία, ώστε να διευκολύνει το έργο του.
 • Συμβουλεύεται τα δελτία παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Μηνιαίες διατακτικές σίτισης/Ticket Restaurant
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης 

Ανειδίκευτος Εργάτης – Βόλος

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά να προσλάβει για τον Βόλο

Ανειδίκευτους Εργάτες

Προφίλ υποψηφίων:

 • Συνέπεια
 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εργασία πλήρους απασχόλησης

Εργατοτεχνίτης Παραγωγής / Κόφτης Μαρμάρου

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμός πελάτη της, κορυφαίο όμιλο εταιριών στην βιομηχανία Μαρμάρου, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης αναζητά:

Εργάτη Παραγωγής / Κόφτη Μαρμάρου

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί
 • Οργάνωση, Συνέπεια και Επαγγελματισμός
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός των μηχανών κοπής μαρμάρου
 • Βοηθητικές εργασίες ταξινόμησης και Αποθήκευσης
 • Η διασφάλιση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και η συμμετοχή στην καθαριότητα των μηχανών και του χώρου.

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρωινό – 5ήμερο ωράριο εργασίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Ανειδίκευτοι εργάτες

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,

Ανειδίκευτους Εργάτες

Προφίλ υποψηφίου:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια

Παρέχεται:

 • Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σταθερή & πλήρης απασχόληση

Ανειδίκευτοι Εργάτες – Μέγαρα

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά να προσλάβει άμεσα:

Ανειδίκευτους Εργάτες

για την περιοχή των Μεγάρων.

Η εταιρία προσφέρει:

 • 8ωρη, 5ημερη εργασία σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Ασφάλιση με βαρέα ένσημα
 • Πάγιες αποδοχές με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις

Εργατοτεχνίτης 

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, αναζητά να προσλάβει άμεσα:

Εργατοτεχνίτη

για τα Βόρεια και Δυτικά Προάστια της Αθήνας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος διπλώματος δικύκλου
 • Γνώση λεκανοπεδίου Αττικής
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πενθήμερη εργασία
 • Σταθερό μισθό
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα bonus
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
 • Αποζημίωση καυσίμων
 • Εταιρικό μηχανάκι

Εργοδηγός Εργοταξίου

About the job

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, ηγέτιδα εταιρεία σε υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης στην Αθήνα, αναζητά:

Εργοδηγό Εργοταξίου

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:

 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τα σχέδια
 • Ανάθεση γενικών και καθημερινών καθηκόντων
 • Επίβλεψη και εκπαίδευση εργατών και τεχνιτών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Εργοδηγού
 • Εμπειρία στην οργάνωση εργοταξίου
 • 3ετή εμπειρία στην εκτέλεση έργων σε δίκτυο αποχέτευσης

Δεξιότητες:

 • Ικανότητα ηγεσίας και συντονισμού ομάδας
 • Ικανότητα παροχής αναφορών
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα
 • Εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρία
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο